INSTYTUT ASTRONOMICZNY
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, tel: (71) 372-93-74

ZAKŁAD HELIOFIZYKI I FIZYKI KOSMICZNEJ
ACTIVATED PROMINENCES

activated prom 990826_092826.jpg 26 August 1999 09:28:26 UT

Web-majster: <Krokodyl>