INSTYTUT ASTRONOMICZNY
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, tel: (71) 372-93-74

ZAKŁAD HELIOFIZYKI I FIZYKI KOSMICZNEJ
ERUPTIVE PROMINENCES

activated pr 890517_1114.gif 17 May 1989 11:14 UT
activated pr 890517_1209.gif 17 May 1989 12:09 UT
activated pr 890517_1242.gif 17 May 1989 12:42 UT
loop prom 920628_19k0623.gif 28 June 1992 19:06:23 UT
890524_1136.gif 24 May 1989 11:36 UT
890524_1145.gif 24 May 1989 11:45 UT
eruptive pr 890524_1215.gif 24 May 1989 12:15 UT
980820 erup 143400.JPG 20 August 1998 14:34:00 UT
980820 erup 150941.JPG 20 August 1998 15:09:41 UT
980820 erup 152442.JPG 20 August 1998 15:24:42 UT
980820 erup 160154.JPG 20 August 1998 16:01:54 UT
980820 erup 160852.JPG 20 August 1998 16:08:52 UT

Web-majster: <Krokodyl>