INSTYTUT ASTRONOMICZNY
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, tel: (71) 372-93-74

ZAKŁAD HELIOFIZYKI I FIZYKI KOSMICZNEJ
POST FLARE LOOPS

post flare loops 010403_130312.jpg 03 April 2001
13:03:12 UT
post flare loops 010403_131510.jpg 03 April 2001
13:15:10 UT
post flare loops 910615_115815.jpg 15 June 1991
11:58:15 UT
post flare loops 910615_1123142.jpg 15 June 1991
11:23:42 UT
ppost flare loops 920628_054430.jpg 26 June 1992
05:44:30 UT
ppost flare loops 920628_061352.jpg 28 June 1992
06:13:52 UT
ppost flare loops 920628_081114.jpg 28 June 1992
08:11:14 UT
ppost flare loops 920628_091348.jpg 28 June 1992
09:13:48 UT

Web-majster: <Krokodyl>