INSTYTUT ASTRONOMICZNY
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, tel: (71) 372-93-74

ZAKŁAD HELIOFIZYKI I FIZYKI KOSMICZNEJ
CO TO JEST HELIOFIZYKA?

slajd1
Slajd1

718 x 538
33847 Bytes
slajd2
Slajd2

718 x 538
98677 Bytes
slajd3
Slajd3

718 x 538
60977 Bytes
slajd4
Slajd4

718 x 538
56096 Bytes
slajd5
Slajd5

718 x 538
56306 Bytes
slajd6
Slajd6

718 x 538
70393 Bytes
slajd7
Slajd7

718 x 538
65812 Bytes
slajd8
Slajd8

718 x 538
46515 Bytes
slajd9
Slajd9

718 x 538
81690 Bytes
slajd10
Slajd10

718 x 538
48625 Bytes
slajd11
Slajd11

718 x 538
64781 Bytes
slajd12
Slajd12

718 x 538
67578 Bytes
slajd13
Slajd13

718 x 538
72125 Bytes
slajd14
Slajd14

718 x 538
74205 Bytes
slajd15
Slajd15

718 x 538
92303 Bytes
slajd16
Slajd16

718 x 538
47625 Bytes
slajd17
Slajd17

718 x 538
81178 Bytes
slajd18
Slajd18

718 x 538
43124 Bytes
slajd19
Slajd19

718 x 538
45043 Bytes
slajd20
Slajd20

718 x 538
65408 Bytes
slajd21
Slajd21

718 x 538
35677 Bytes
slajd22
Slajd22

718 x 538
39380 Bytes
slajd23
Slajd23

718 x 538
43249 Bytes
slajd24
Slajd24

718 x 538
46240 Bytes
slajd25
Slajd25

718 x 538
60998 Bytes
slajd26
Slajd26

718 x 538
100341 Bytes
slajd27
Slajd27

718 x 538
67909 Bytes
slajd28
Slajd28

718 x 538
70644 Bytes
slajd29
Slajd29

718 x 538
50330 Bytes
slajd30
Slajd30

718 x 538
51251 Bytes
slajd31
Slajd31

718 x 538
50092 Bytes
slajd32
Slajd32

718 x 538
54648 Bytes
slajd33
Slajd33

718 x 538
38185 Bytes
slajd34
Slajd34

718 x 538
60434 Bytes
slajd35
Slajd35

718 x 538
46462 Bytes
slajd36
Slajd36

718 x 538
58988 Bytes
slajd37
Slajd37

718 x 538
36960 Bytes
slajd38
Slajd38

718 x 538
52120 Bytes
slajd39
Slajd39

718 x 538
57910 Bytes
slajd40
Slajd40

718 x 538
48850 Bytes
slajd41
Slajd41

718 x 538
61957 Bytes
slajd42
Slajd42

718 x 538
79732 Bytes
slajd43
Slajd43

718 x 538
52492 Bytes
slajd44
Slajd44

718 x 538
71299 Bytes
slajd45
Slajd45

718 x 538
79097 Bytes
slajd46
Slajd46

718 x 538
65217 Bytes
slajd47
Slajd47

718 x 538
41950 Bytes
slajd48
Slajd48

718 x 538
62244 Bytes
slajd49
Slajd49

718 x 538
70614 Bytes
slajd50
Slajd50

718 x 538
63765 Bytes
slajd51
Slajd51

718 x 538
13758 Bytes
slajd52
Slajd52

718 x 538
72953 Bytes
slajd53
Slajd53

718 x 538
74515 Bytes
slajd54
Slajd54

718 x 538
66937 Bytes
slajd55
Slajd55

718 x 538
53969 Bytes
slajd56
Slajd56

718 x 538
48511 Bytes
Web-majster: <Krokodyl>