INSTYTUT ASTRONOMICZNY
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, tel: (71) 372-93-74

ZAKŁAD HELIOFIZYKI I FIZYKI KOSMICZNEJ

Galeria obrazów Słońca

Zdjęcia wykonano w Stacji Obserwacyjnej w Białkowie Instytutut Astronomicznego UWr za pomocą Dużego Koronografu z filtrem wąskopasmowym Hα 0.05 nm.

Ewolucja protuberancji eruptywnej 17 maja 1989 roku. Doskonale widoczna jest tzw. struktura subtelna protuberancji czyli jej włóknista budowa. Górne zdjęcie przedstawia wczesną fazę erupcji, środkowe spływ materii wzdłuż pola magnetycznego pod wpływem grawitacji, dolne zdjęcie ponowne wyrzucene materii w górę. Materia lokalnie ślizga się wzdłuż pola magnetycznego lub jest przez pole ciągnięta.


Dwie fazy erupcji protuberancji spokojnej z 24 maja 1989r.


Protuberancja spokojna 12 sierpnia 1997r.


Pętle porozbłyskowe obserwowane 15 czerwca 1991r. Pętle te stały się widoczne w świetle linii Hα (656.3 nm) gdy gorąca plazma ochłodziła się do temperatury rzędu 10 000 K.


Mikrosłowniczek
  • Protuberancja - jasna struktura widoczna ponad brzegiem tarczy słonecznej, składająca sie ze stosunkowo gęstej plazma koronalnej o niskiej temperaturze (10-kilkadziesiąt tyś K), "wmrożonej" w pole magnetyczne. Protuberancja otoczona jest plazmą koronalną o temperaturze rzędu 1.5 MK, lecz pole magnetyczne bardzo efektywnie izoluje plazme protuberancji od gorącej plazmy koronalnej.
  • Protuberancja eruptywna - protuberancja, w której obserwuje się szybkie wznoszenie się materii (plazmy). Przyczyną erupcji jest przebudowa struktury pól magnetycznych, np. w wyniku rozbłysk słoneczny (czyli gwałtownej, lokalnej anihilacja pola magnetycznego).
  • Plazma - zjonizowany gaz, składający się, przynajmniej częściowo, z naładowanych cząstek. Taki stan materii pojawia się np. przy wysokich temperaturach.
  • Wmrożenie plazmy - efekt oddziaływania plazmy z polem magnetycznym. Wmrożona plazma może poruszać się jedynie wzdłuż linii pola magnetycznego, natomiast ruch w poprzek pola jest wysoce utrudniony. Przy wklęsłej konfiguracji pola plazma może pozostać "zawieszona" ponad powierzchnia Słońca pomimo fdziałania siły grawitacji.
  • Anihilacja pola magnetycznego - gwałtowna zamiana energii pól magnetycznych na energię termiczną w szeregu skomplikowanych procesów fizycznych zachodzących w obszarze styku pól magnetycznych o przeciwnych biegunowościach.
Web-majster: <Krokodyl>