INSTYTUT ASTRONOMICZNY
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, tel: (71) 372-93-74

ZAKŁAD HELIOFIZYKI I FIZYKI KOSMICZNEJ

Historia obserwacji Słońca

Jest to bardzo skrócona i subiektywna wersja historii obserwacji heliofizycznych.
Kliknij, aby zobaczyć duży format
 • 2000 rok p.n.e. Zaćmienia są obserwowane, opisywane i przepowiadane przez Chińczyków, później (około 600 roku p.n.e.) przez Greków.
 • 350 rok p.n.e. Theofrast z Aten , jeden z uczniów Arystotelesa obserwuje plamy słoneczne gołym okiem.
 • 280 rok p.n.e. Arystarch z Samos sugerując, że Ziemia podróżuje wokół Słońca  wylicza przybliżoną odległość Słońce-Ziemia na 8 mln km.
Kliknij, aby zobaczyć duży format
 • 190-125 lata p.n.e. Hipparkos wyjaśnia ruchy Księżyca i Słońca za pomocą epicykli. Ziemia w tej teorii jest centrum wszechświata.
 • 23 rok p.n.e. Plamy słoneczne są obserwowane systematycznie przez Chińczyków.
 • 140 rok n.e. Ptolemeusz publikuje tabele pozycji planet, oraz twierdzi że Słońce porusza się wokół Ziemi. To twierdzenie będzie się utrzymywało przez następne 1400 lat.
 • 1530 rok Kopernik sugeruje że sześć znanych planet krąży wokół Słońca po okręgach.
Kliknij, aby zobaczyć duży format
 • 1609 rok Kepler używa obserwacji Marsa przeprowadzonych przez Tyho Brahe'go do sformułowania praw opisujących ruchy planet. Oblicza odległość Słońce-Ziemia na 22.5 mln km.
 • 1610 rok O odkryciu plam słonecznych w Europie zapomniano, ponownie obserwuje je Galileo przez zbudowaną przez siebie lunetę.
 • 1666 rok Newton formułuje prawo grawitacji i za pomocą niego tłumaczy ruchy planet wokół Słońca.
Kliknij, aby zobaczyć duży format
 • 1770 rok Euler oblicza poprawną odległość Słońce-Ziemia równą 149 mln km.
 • 1814 rok Fraunhofer odkrywa 547 linii w widmie słonecznym.
 • 1836 rok Zaczynają się systematyczne badania zaćmień słonecznych.
 • 1842 rok Podczas zaćmienia w tym roku ponownie odkryte zostają protuberancje. Wcześniejsze informacje na ten temat znaleziono w rosyjskich kronikach średniowiecznych. Obserwowana jest też chromosfera i korona.
Kliknij, aby zobaczyć duży format
 • 1843 rok Schwabe ogłasza teorię że Słońce posiada tzw. cykl 11-letni aktywności. Swoje rozważania opiera na podstawie występowaniu plam słonecznych.
Kliknij, aby zobaczyć duży format
 • 1851 rok Korona zostaje sfotografowana po raz pierwszy podczas zaćmienia.. Jest widoczna jako słabe halo wokół Słońca.
 • 1852 rok Sabine, Wolf i Gautier znajdują związek pomiędzy występowaniem dużych plam słonecznych, a burzami magnetycznymi na Ziemi.
Warto zobaczyć także opis teleskopu Clarke-Repsolda, ustawionego w Instytucie Astronomicznym UWr.
Web-majster: <Krokodyl>